Възобновяеми енергийни източници

Това е блог на книгата "Възобновяеми енергийни източници", с автор адв. Николай Кискинов

За автора

За контакти: Nick@Kiskinov.com

Николай Кискинов е адвокат със задълбочен опит в областта на енергетиката. Започва кариерата си в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” през 2006 г. като част от екипите по енергетика и по ИТ и телекомуникации. Понастоящем е един изявените адвокати в тези сфери в България.

В края на 2008 и началото на 2009 г. участва в подготовката на Климатичния пакет и на Третия енергиен пакет на Европейския съюз като енергиен експерт на докладчика по Газовия регламент в Европейския парламент на място в Брюксел. През 2011 г. участва активно в дискусиите по приемането на новия Закон за енергията от възобновяеми източници и измененията му през 2012 г. Практическият му опит включва предоставянето на правни съвети по всички регулаторни въпроси на разработването и управлението на проекти за възобновяеми енергийни източници, включително във връзка с придобиването на такива проекти в България и представителство пред регулаторните и съдебни органи.

 

Legal 500: Nickolay Kiskinov is “extremely reliable with unmatched understanding of electricity and gas policies and legislation”.

 

Chambers and Partners: Nickolay Kiskinov is described as a “creative and innovative lawyer,” who “tries to find the best solution.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>